Przejdź do treści
DNA - agencja pracy czasowej i tymczasowej

W marcu br. produkcja przemysłu wzrosła o 8,8 proc.

W marcu 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 8,8 proc. w ujęciu rocznym, w produkcji budowlano-montażowej odnotowany został wzrost o 2,9 proc. W ujęciu kwartalnym, w okresie styczeń-marzec br. produkcja wzrosła o 5,3 proc. w zestawieniu z analogicznym okresem 2014 r., produkcja budowlano-montażowa w tym samym czasie wzrosła o 3,5 proc.

Wraz ze wzrostem produkcji odnotowany został spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu  2,4 proc. w porównaniu do marca 2014 r. oraz spadek cen w produkcji budowlano-montażowej o 0,3 proc.

Źródło: GUS
Fot.: freeimages.com