Przejdź do treści

Aktywność zawodowa kobiet w III kwartale 2015 roku

Z okazji Dnia Kobiet Główny Urząd Statystyczny opublikował dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności dotyczące aktywności zawodowej kobiet. Dane pochodzą z III kwartału 2015 r.

Zgodnie z przedstawionymi danymi w analizowanym okresie 64,9 proc. kobiet w wieku produkcyjnym (18-59 lat) było aktywnych zawodowo, 5,4 proc. bezrobotnych, a 29,7 proc. biernych zawodowo. Najważniejszą przyczyną bierności były obowiązku rodzinne i związane z prowadzeniem domu (41,2 proc), nauka i uzupełnianie kwalifikacji (25,3 proc.) oraz choroba i niepełnosprawność (16,4 proc.).

Spośród kobiet pracujących 42,2 proc. posiadało wykształcenie wyższe, 25,7 proc. policealne i średnie zawodowe, 17,2 proc. zasadnicze zawodowe, 10,3 proc. średnie ogólnokształcące, a 4,6 proc. gimnazjalne i niższe.

Badanie wskazało też branże zdominowane przez kobiety, najwyższy odsetek, aż 81,9 proc. pracujących kobiet w ogólnej liczbie pracujących, został odnotowany w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce wyniósł 44,9 proc., podczas średniej w UE na poziomie 46,6 proc.

Źródło i więcej informacji: GUS

DNA - agencja pracy czasowej i tymczasowej - pośrednictwo pracy - wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., w 2018 r. osiągnie 4 proc.

W 2015 roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,4 proc. i będzie przyspieszać. W 2018 r. osiągnie 4 proc. – podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy, poprawi się także sytuacja na rynku pracy – wynika z założeń Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, przyjętego przez Radę Ministrów.

Dokument prognozuje wzrost gospodarczy w 2015 r. na poziomie 3,4 proc., w kolejnych latach wzrost wyniesie: 3,8 proc. w 2016 r., 3,9 proc. w 2017 r. i 4 proc. w 2018 r.

Plan prognozuje również ożywienie na rynku pracy, pracy. W 2015 r. stopa bezrobocia spadnie do poziomu 8,2 proc., w 2016 r. znajdzie się na poziomie 7,6 proc., a do 2018 r. zmniejszy się do 6,5 proc.

Więcej: mf.gov.pl
Fot.: interactivestock.pl

DNA - agencja pracy czasowej i tymczasowej

MPiPS: Spadek bezrobocia w marcu o 0,3 proc.

Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu br. z 12 proc. – odnotowanych w lutym br. – do 11,7 proc. W ujęciu rocznym dane ukazują spadek o 1,8 proc.

Marzec jest kolejnym miesiącem z optymistycznymi informacjami z rynku pracy. Liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pośrednictwa pracy, spadła aż o 53 tys. w porównaniu do ubiegłego miesiąca oraz o 316 tys. w porównaniu do ubiegłego roku.

Spadek stopy bezrobocia został odnotowany we wszystkich województwach, największy w województwie mazowieckim, a następnie w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Więcej: mpips.gov.pl
Fot.: freeimages.com

Używamy plików Cookies, aby nasz serwis był dla Ciebie wygodniejszy. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close