Przejdź do treści

PKB w 2016 roku – szacunek wstępny GUS

Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2016 r. Według danych PKB był realnie wyższy o 2,8 proc. w odniesieniu do 2015 r. wobec 3,9 proc. w 2015 roku.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. wzrosła o 2,7 proc., w przemyśle wzrosła o 3,5 proc., w budownictwie spadła o 11,9 proc., w handlu i naprawach wzrosła o 5,4 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 6,4 proc.

Źródło: GUS

Popyt na pracę w Polsce w 2015 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki badań w zakresie popytu na pracę w Polsce w 2015 roku.

Zgodnie z przedstawionymi danymi na koniec roku 2015, spośród 702,1 tys. podmiotów gospodarczych objętych badaniem, 23,5 tys. (3,3%) dysponowało 63,9 tys. wolnych miejsc pracy. Średnio w ujęciu rocznym odnotowanych zostało 71,6 tys. wolnych miejsc pracy.

Spośród 71,6 tys. wolnych miejsc pracy 87,4% dotyczyło sektora prywatnego, a 12,6% – publicznego. Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w zawodach robotników przemysłowych i rzemieślników, najmniej w grupie rolników, ogrodników, leśników i rybaków. Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w województwie mazowieckim – 17,7 tys., a najmniej w podkarpackim – 1,0 tys.

Więcej: GUS

Praca tymczasowa - agencja pracy czasowej i tymczasowej. Outsourcing i leasing pracowników.

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i poziomu zatrudnienia w kwietniu

GUS przedstawił najnowsze dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi płace w kwietniu wzrosły o 4,6 proc. r/r, a zatrudnienie o 2,8 proc. r/r.

Zatrudnienie w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 2,8 proc. i wyniosło 5729,7 tys. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło z kolei o 4,6 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosło 4313,57 zł.

Źródło: GUS

Aktywność zawodowa kobiet w III kwartale 2015 roku

Z okazji Dnia Kobiet Główny Urząd Statystyczny opublikował dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności dotyczące aktywności zawodowej kobiet. Dane pochodzą z III kwartału 2015 r.

Zgodnie z przedstawionymi danymi w analizowanym okresie 64,9 proc. kobiet w wieku produkcyjnym (18-59 lat) było aktywnych zawodowo, 5,4 proc. bezrobotnych, a 29,7 proc. biernych zawodowo. Najważniejszą przyczyną bierności były obowiązku rodzinne i związane z prowadzeniem domu (41,2 proc), nauka i uzupełnianie kwalifikacji (25,3 proc.) oraz choroba i niepełnosprawność (16,4 proc.).

Spośród kobiet pracujących 42,2 proc. posiadało wykształcenie wyższe, 25,7 proc. policealne i średnie zawodowe, 17,2 proc. zasadnicze zawodowe, 10,3 proc. średnie ogólnokształcące, a 4,6 proc. gimnazjalne i niższe.

Badanie wskazało też branże zdominowane przez kobiety, najwyższy odsetek, aż 81,9 proc. pracujących kobiet w ogólnej liczbie pracujących, został odnotowany w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce wyniósł 44,9 proc., podczas średniej w UE na poziomie 46,6 proc.

Źródło i więcej informacji: GUS

Używamy plików Cookies, aby nasz serwis był dla Ciebie wygodniejszy. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close