Przejdź do treści

PKB w 2016 roku – szacunek wstępny GUS

Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2016 r. Według danych PKB był realnie wyższy o 2,8 proc. w odniesieniu do 2015 r. wobec 3,9 proc. w 2015 roku.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. wzrosła o 2,7 proc., w przemyśle wzrosła o 3,5 proc., w budownictwie spadła o 11,9 proc., w handlu i naprawach wzrosła o 5,4 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 6,4 proc.

Źródło: GUS

Najnowsze dane GUS o PKB w 2015 roku

Najnowsze dane GUS o PKB w 2015 roku

Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj wstępne, szacunkowe dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto w 2015 roku. Zgodnie z nimi PKB w 2015 roku wzrósł o 3,6% w porównaniu do roku 2014. Rok wcześniej odnotowany został wzrost o 3,3%.

Pozostałe dane GUS za 2015 rok przedstawiają się następująco:

– wartość dodana brutto w gospodarce narodowej:
wzrost o 3,4% r/r wobec wzrostu o 3,3% w 2014 r.
– wartość dodana brutto w przemyśle:
wzrost o 5,4% r/r wobec wzrostu o 4,0% w 2014 r.
– wartość dodana brutto w budownictwie:
wzrost o 4,4% r/r wobec wzrostu o 5,0% w 2014 r.
– wartość dodana brutto w handlu i naprawach:
wzrost o 3,1% r/r wobec spadku o 0,6% w 2014 r.
– wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej:
wzrost o 0,7% r/r wobec wzrostu o 5,9% w 2014 r.
– popyt krajowy:
wzrost o 3,4% wobec wzrostu o 4,9% w 2014 r.
– spożycie ogółem:
wzrost o 3,2% r/r wobec wzrostu o 3,1% w 2014 r.
– spożycie w sektorze gospodarstw domowych:
wzrost o 3,1% r/r wobec wzrostu o 2,6% w 2014 r.
– akumulacja brutto:
wzrost o 4,2% r/r wobec wzrostu o 12,6% w 2014 r.
– nakłady brutto na środki trwałe:
wzrost o 6,1% r/r wobec wzrostu o 9,8% w 2014 r.
– stopa inwestycji w gospodarce narodowej:
20,2% wobec 19,6% w 2014 r.

Źródło: stat.gov.pl

DNA - agencja pracy czasowej i tymczasowej

Wzrost PKB w 2014 roku na poziomie 3,3 proc.

Według wstępnych, szacunkowych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny, Produkt Krajowy Brutto (PKB) w roku 2014 wzrósł o 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Ożywienie gospodarcze odnotowane zostało w sektorach przemysłowym, budowlanym i usług rynkowych.

Przy braku zawirowań w otoczeniu naszej gospodarki szacować można porównywalny, przekraczający 3 proc. wzrost także w najbliższych kwartałach 2015 roku.

Więcej: mg.gov.pl