Przejdź do treści
DNA - agencja pracy czasowej i tymczasowej - praca, wynagrodzenia

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Zgodnie z danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w I półroczu br. 3953,72 zł. Oznacza to wzrost o 3,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wyniosło 4481,42 zł, a w sektorze prywatnym 3721,11 zł. Oznacza to wzrosty odpowiednio o 2,5 proc. oraz 4,2 proc. Siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia wzrosła w tym okresie o 5 proc.

Źródło: GUS